Бизнес психология

Міжнародна науково-практична конференція «Псі-фактор» (Psy-factor) — 27-29 жовтня 2017 року (Борис Пахоль)

Міжнародна науково-практична конференція
«Псі-фактор» (Psy-factor)

27-29 жовтня 2017 року

27го октября в 15:30 Я буду читать свой МК — приходите))

Пахоль Борис Євгенович, аспірант кафедри соціальної психології, фактультет психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Майстер-клас: Стратегічний HR: методи стратегічного планування кадрового управління.

Практична значимість майстер-класу (МК): Поглиблення уявлень про сутність кадрового управління, визначення основних показників ефективності діяльності HR департаменту та очікувань СЕО, розкриття суті Employer Brand (HR-brand) досліджень і їх впливу на стратегічне планування кадрового управління, пошук та розробку необхідних і впливових HR інструментів.

Мета МК: Формування цілісної системи уявлень про діяльність HR департаменту. Актуалізація інстрментів стратегічного планування кадрового управління. Розкриття дослідження HR бренду як інструменту оцінки, прогнозування та моніторингу поточної задоволеності, eмоційноі залученості ключового персоналу та управління мотивацією співробітників, а також як інструменту вдосконалення рекрутингових і інших HR політик підприємств, контролю діяльності HR управлінь з боку топ менеджерів, підвищення якості розробки ціннісні пропозиції співробітникам, зниження плинності кадрів і витрат на персонал, а також звіщення професійної продуктивності. Розкриття особливостей досліджень HR бренду в змішаному професійному середовищі.

Методи МК: Теоретичне знайомство з вимогами Топ керівників до HR департаменту, огляд сучасних підходів організації HR діяльності, знайомство з маркетинговими (Employer Brand) і психологічними поглядами (professional well-being) на управління кадрами, обговорення сучасних методів і проблем HR досліджень, спільне рішення HR кейсів.

Результати МК: Закріплення теоретичних знань зі стратегічного планування кадрового управління, усвідомлення взаємозв’язку між професійним благополуччям, задоволеності, плинності кадрів, витратами на персонал і професійної продуктивності.

Программа: http://psy.univ.kiev.ua/ua/previews/477-psi-f

Визитка тренера

Борис Пахоль

Business Consultant

HR, Psychologist Professional Training & Coaching

Эксперт в области социальной и организационной психологии, обучения и коучинга Топ-менеджмента

Специалист по стратегическому HR планированию, исследованию и развитию Employer brand, профессионального благополучия, улучшению социально-психологического климата предприятий

Проводит:

Корпоративные и индивидуальные
бизнес
 тренинги и семинары:

  • Employer brand: методы оценки и влияния на ключевые показатели
  • Искусство деловых переговоров и гармоничного общения — EQ
  • Психологические компетенции руководителя
  • Визуальная психодиагностика
  • Межличностная конфликтология: теория и практика
  • Ораторское искусство и принципы харизматического влияния

Опыт:

Более: 10 лет управленческого и бизнес опыта, 20 лет преподавательского опыта, 9000 часов тренингов и лекций.

Основатель и активный участник ряда всеукраинских и международных общественных организаций.

Детальный профиль
Профиль на LinkedIn
Отзывы и рекомендации

Новые публикации